Skip to main content

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου σύμφωνη με τον κανονισμό ΕΕ/2016/679 («ΓΚΠΔ») και του Ν.4624/2019

Προοίμιο

Η ADBOOSTER Ο.Ε. στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έχει συνάψει το από 1/10/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό Συνεργασίας με την αλλοδαπή εταιρία  AdScale Ltd., με αντικείμενο την προώθηση προϊόντων διαφημιστικού λογισμικού που ανήκουν στην εταιρία AdScale Ltd. και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα που αφορούν τα προϊόντα αυτά.

Στην εταιρεία ADBOOSTER OE – Υπηρεσίες Διαφήμισης (Άγγελου Σικελιανού 37, Νέα Ιωνία – Αττικής – 14233) με ΑΦΜ 801419578  ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας, Αρ. ΓΕΜΗ 156412403000, αναφερόμενη στο εξής ως «εταιρεία» δεσμευόμαστε  να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Η τήρηση της Πολιτικής Προστασίας («πολιτική») Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΔΠΧ») καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία συλλέγονται ΔΠΧ για εσάς. Η Πολιτική έχει αναπτυχθεί βάσει της Μελέτης Αντικτύπου για την προστασία των ΔΠΧ (DPIA – Data Protection Impact Assessment), η οποία προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ και τον Ν.4624/2019. Τα ΔΠΧ είτε μας τα παρέχετε εσείς με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας απ’ ευθείας ή μας παρέχονται μέσω τρίτων  οι οποίοι όμως έχουν ήδη εξασφαλίσει την ελεύθερη συγκατάθεσή σας  και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνη πάντοτε με τον ΓΚΠΣ. Η πολιτική έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Παρακαλείσθε να αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά.

​Πληροφορίες και ΔΠΧ που συλλέγουμε για εσάς

Συλλέγουμε πληροφορίες και ΔΠΧ από εσάς τα οποία παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας είτε οι ίδιοι απ’ ευθείας, είτε μέσω τρίτων υπηρεσιών με τις οποίες αλληλεπιδράτε και σας έχουν ήδη ζητήσει την ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω κατά την παροχή υπηρεσιών από εμάς, τα οποία θα μπορούσαν να περιέχουν ΔΠΧ ή να θεωρηθούν ΔΠΧ:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας η/και διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού), ημερομηνία γεννήσεως.
 • Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων των τραπεζικών σας λογαριασμών, των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής  κάρτας  σας ή άλλων στοιχείων πληρωμής.
 • Πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμά σας, την συμμετοχή σας σε επαγγελματικούς ή άλλους οργανισμούς.
 • Και τέλος ότι άλλα στοιχεία που μας ζητάτε εσείς να επεξεργαστούμε για λογαριασμό σας ή τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, με βάση την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και σκοπό.
 • Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ή την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας: Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. Για το λόγο αυτό θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

Επίσης σας ενημερώνουμε  ότι:

 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της επιχείρησής μας, το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας μας παρέχει πληροφορίες όπως η τρέχουσα διεύθυνση IP που έχετε, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο χρόνος πρόσβασης και τις σελίδες του ιστοτόπου μας που επισκεφτήκατε. Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να σχεδιάσουμε νέες υπηρεσίες για εσάς.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να βοηθήσουμε στην παροχή των δεδομένων του ιστότοπού μας και να σας προσφέρουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη ανάλογη με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή έχετε την δυνατότητα να μην αποδεχτείτε τα προτεινόμενα cookies.

Σκοπός της επεξεργασίας ΔΠΧ

Επεξεργαζόμαστε τα ΔΠΧ για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας τις οποίες εσείς έχετε ζητήσει μέσω της φόρμας που έχετε συμπληρώσει.
 • Για να σας πληροφορήσουμε για όλες τις υπηρεσίες μας και πιθανές προσφορές (e-mail marketing/sms marketing) εφ’ όσον έχουμε την σχετική συγκατάθεσή σας.
 • Για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας.

Νομική Βάση της επεξεργασίας

Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας είναι κατά περίπτωση:

 • το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε (λειτουργία της εταιρείας μας)
 • η συμμόρφωση μας με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο
 • η εκτέλεση (κατάρτιση, λειτουργία, λύση) της μεταξύ μας σύμβασης
 • η συγκατάθεσή σας.

Ασφάλεια ΔΠΧ

Η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε εφικτή προσπάθεια προστασίας των ΔΠΧ σας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΧ  από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Λάβετε όμως υπόψιν ότι κανένα φυσικό ή ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας δεν είναι απολύτως ασφαλές. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των βάσεων δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του Διαδικτύου δεν θα τύχουν υποκλοπής. Δεσμευόμαστε όμως να συνεχίσουμε να αναθεωρούμε  και να βελτιώνουμε τις πολιτικές ασφαλείας και να εφαρμόζουμε πρόσθετα μέτρα τεχνικά και οργανωτικά, καθώς θα είναι διαθέσιμες οι νέες τεχνολογίες.

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και ενδέχεται να συνεπάγεται τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό συμβαίνει λόγω της χρήσεως λύσεων νέφους (cloud) για φιλοξενία ιστοσελίδων, φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λύσεις αποκλειστικού λογισμικού που μας έχουν παραδοθεί μέσω του cloud. Ωστόσο,  σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα δικά σας ΔΠΧ για δικούς τους σκοπούς. Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μας διαβιβάζονται.  Συνεπώς οποιαδήποτε διαβίβαση ΔΠΧ γίνεται με δική σας ευθύνη. Άμα τη λήψη των ΔΠΧ, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποφύγουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διατήρηση ΔΠΧ

Ο χρόνος που διατηρούνται τα ΔΠΧ στην εταιρεία καθορίζεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του κρατικού συμφέροντος και την πολιτική διατήρησης της εταιρείας για την προστασία του έννομου συμφέροντος της επιχείρησης.

Προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης τηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης και 5 έτη μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, τα στοιχεία αυτά τηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή μετά από μια περίοδο αδράνειας (χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικά σήματα) που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανωνυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

Διαβίβαση ΔΠΧ

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία, η οποία περιορίζεται εντός της εταιρείας, ενώ διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους και δεσμευόμαστε για την μη διαβίβαση των ΔΠΧ σε τρίτους πέραν εκείνων στους οποίους έχετε δώσει ήδη την συγκατάθεσή σας, χωρίς την δική μας παρέμβαση. Ενδέχεται όμως να διαβιβάζονται σε συνεργάτες μας, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι προαναφερόμενοι σκοποί επεξεργασίας και υπό τον όρο της τήρησης της εμπιστευτικότητας για την προστασία αυτών στο πλαίσιο των συμβατικών μας δεσμεύσεων, της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας και με δικαίωμα ελέγχου επ’ αυτών.

Τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

 • Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησης τους (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Θα πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
 • Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
 • Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 • Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας με οποιονδήποτε τρόπο (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή).
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Η εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτημάτων σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
 • Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και των προϋποθέσεων του Κανονισμού.
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και τους περιορισμούς που ορίζονται σε αυτές, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στη διεύθυνση της Εταιρείας (ADBOOSTER OE – Υπηρεσίες Διαφήμισης, Άγγελου Σικελιανού́ 37, Νέα Ιωνία – Αττικής – 14233, ΑΦΜ 801419578  ΔΟΥ: Νέας Ιωνίας, Αρ. ΓΕΜΗ 156412403000, ΤΗΛ. +30 215 215 6823), ή ηλεκτρονικά στο e-mail: info@adbooster.gr).

Δήλωση

Με τη χρήση των υπηρεσιών ιστοτόπου μας και την παροχή της συγκατάθεσής σας, δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων σας, χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα πολιτική

 • Συνεδρία με συνεργάτη μας.
 • Σύναψη Συμβολαίου Παροχής Υπηρεσιών Marketing.
 • Εκπαίδευση.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ και προώθησης από την εταιρεία, μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο unsubscribe  στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να καταργήσετε την εγγραφή και να ακυρώσετε τις επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μάρκετινγκ. Λάβετε υπόψη ότι ακόμα και αν αποχωρείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς, ίσως χρειαστεί να σας στείλουμε επικοινωνίες σχετικές με την υπηρεσία που σας παρέχουμε.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της ADBOOSTER – Υπηρεσίες Διαφήμισης, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα ΓΚΠΔ στην διεύθυνση e-mail: info@adbooster.gr.

Αλλαγές στην πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτή την πολιτική εφαρμόζοντας νεότερες διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσία και κατά την κρίση μας. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές, θα καταχωρίσουμε τις αλλαγές εδώ ώστε να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.